VI STÄRKER STYRKOR!

Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.

Tjänsteområden

Dags att växla upp eller stöd inför en sammanslagning? Ledarskapsutveckling eller hjälp med omställning? Oavsett vilka styrkor du behöver fokusera på hjälper vi dig att stärka organisationen inifrån och ut.

Starkare till­­­sammans

Starka individer lyfter varandra. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden, för vi tror på varje människas förmåga. Genom individuell guidning och proaktivt hälsoarbete lyfter vi människor och gör dem starkare. Så starka att de har kraft att lyfta andra. Det är vårt sätt att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vi stärker styrkor!

Vi strävar efter att leverera tjänster som skapar en inkluderande arbetsmarknad som är till för alla, samt vurmar för att våra affärer alltid utförs i hållbar anda och med miljön i åtanke. Vi har ett långsiktigt ansvar för vår verksamhet, hur den bedrivs och vilken påverkan den har.

Om Arenakoncernen

Arenakoncernen består av bolagen Arbetslivsresurs, Arena Utbildning, Arena Personal, Niana och World Class. Tillsammans erbjuder våra verksamheter långsiktiga och hållbara lösningar för organisationer, företag och medarbetare. Koncernen tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom Bemanning & Rekrytering, Hälsa & Rehabilitering, Utbildning samt Karriär & Omställning. I dagsläget finns verksamhet kopplad till över 90 orter i Sverige samt Norge.

Koncernfakta

Arenakoncernen föddes år 1994 när nuvarande koncernchef Magnus Eriksson grundade Arena Personal. År 2011 förvärvades Arbetslivsresurs AB och Arena Personal etablerades i Norge. Året därpå förvärvades Impact AS och etablerades i Sverige. År 2015 förvärvades träningskedjan World Class och koncernen bytte namn till Arenakoncernen. Hösten år 2018 förvärvades utbildningsföretaget ALEA Kompetens och kursgården Båven Country Lodge i Sörmland. Koncernens senaste tillskott, som förvärvades år 2019, är utbildningsföretaget SVOK (Svensk Vård & Kompetensutveckling) och Niana som specialiserar sig inom företagsfriskvård.

0 +
Kontor
0 +
Anställda
0 Mkr
omstättning

AKTUELLT på Arenakoncernen