Vi stärker styrkor

Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.

Lär känna våra

Bolag

Tjänsteområden

Dags att växla upp eller stöd inför en sammanslagning? Ledarskapsutveckling eller hjälp med omställning? Oavsett vilka styrkor du behöver fokusera på hjälper vi dig att stärka organisationen inifrån och ut.

Magnus Eriksson,
Koncernchef

Koncernfakta

Arenakoncernen föddes år 1994 när nuvarande koncernchef Magnus Eriksson grundade Arena Personal. År 2011 förvärvades Arbetslivsresurs AB och Arena Personal etablerades i Norge. Året därpå förvärvades Impact AS och etablerades i Sverige. År 2015 förvärvades träningskedjan World Class och koncernen bytte namn till Arenakoncernen.

Hösten år 2018 förvärvades utbildningsföretaget ALEA Kompetens och kursgården Båven Country Lodge i Sörmland. År 2019 förvärvade koncernen utbildningsföretaget SVOK (Svensk Vård & Kompetensutveckling) och Niana som specialiserar sig inom företagsfriskvård. Tre år senare startade man upp Arena Workforce som nytt bolag inom matchningstjänster. Året därpå, 2023, bytte Ambit namn till Arena Matchning och är fortsatt aktiva som kund till Arbetsförmedlingen inom matchningstjänster.

Anställda
0 +
Omsättning
0 Mkr

Nyheter