Vårt erbjudande

Hälsa & Rehabilitering LÄS MERDÖLJ

Hälsa & Rehabilitering

Hälsa
Vad gör arbetsgivare för att behålla friska medarbetare? Genom att aktivt jobba med förebyggande hälsa och hälsoplaner går det att undvika besvär och kostnader i samband med långa rehabiliteringsprocesser. Vi hjälper företag och organisationer att skapa goda förutsättningar för medarbetare att aktivt förändra sin livsstil mot hälsa. Med hjälp av personliga tränare och en vägledningscoach ökar vi effektiviteten och arbetsglädjen på arbetsplatsen.

Rehabilitering
Med resultatorienterad och beprövad metodik hjälper vi företag att stötta den sjukskrivne medarbetaren med att hitta nya möjligheter för sin arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Ju tidigare vi får möjlighet att stötta desto mindre insats behövs. Kanske kan vi inspirera till insatser och nya vägval redan när de första indikationerna på ohälsa uppstår.

Bemanning & Rekrytering LÄS MERDÖLJ

Bemanning & Rekrytering

Bemanning
Det finns många fördelar med bemanning. Arbetsgivaren får en ökad flexibilitet, bättre kontroll på kostnader och en minskad risk vid konjunktursvängningar. Samtidigt erbjuds fördelarna av den kompetens vår personal bidrar med och den erfarenhet de samlat på sig hos våra andra kunder. I många fall övergår en inhyrning av våra medarbetare till en anställning.

Rekrytering
Vi åtar oss rekryteringar av såväl chefer och specialister som medarbetare på bredare basis. Genom en effektiv rekryteringsprocess med tydligt definierade metoder matchas kandidaternas styrkor och kompetenser mot de mätbara kraven i våra kravprofiler för att säkerställa att rätt person kommer på rätt plats. På så sätt tillförs den kompetens, erfarenhet och kapacitet som behövs för att bidra till våra kunders positiva utveckling.

Karriär & Omställning LÄS MERDÖLJ

Karriär & Omställning

När en medarbetare inte längre kan vara kvar i sin anställning finner vi nya lösningar. Med tydliga riktlinjer coachar vi medarbetare i omställning till nytt arbete eller utbildning. Vi stödjer såväl företagsledningar, chefer och ledare som medarbetare inför nya utmaningar som till exempel vid en omställning, fusion eller annan förändring. Insatserna kan genomföras i form av färdiga program och processer eller som skräddarsydda lösningar som planeras tillsammans med våra kunder.

För att lyckas genomföra en förändring med goda resultat krävs genomarbetade processer och ett strukturerat arbetssätt. Arbetslivsresurs arbetar för att stärka företag både inför, under och efter omställningsarbetet. Arbetslivsresurs vill också ge medarbetarna de bästa tänkbara förutsättningarna för fortsatt arbete oavsett om det blir inom eller utanför företaget.

Koncernfakta

 • Totalt cirka 2000 anställda i Sverige
 • Finns på 83 orter i Sverige
 • Under 2015 omsatte koncernen cirka SEK 850 miljoner
Ledning

Magnus Eriksson
Anna Homann

Marknadsområdeschefer

Camilla Vikberg
Jörgen Rolf
Pierre Björk

Säljstöd

Anneli Olsson
Andreas Ankarfors
Thobias Ahlqvist

Koncernstöd

Maria Wetterholt

 • 1994

  Arena Personal grundades av vår nuvarande koncernchef Magnus Eriksson.

 • 2011

  Arbetslivsresurs AB förvärvades och Arena Personal etablerades i Norge.

 • 2012

  Rekryteringsföretag Impact AS förvärvades och etablerades i Sverige.

 • 2015

  Träningskedjan World Class förvärvades och koncernen bytte namn till Arenakoncernen.

Våra verksamheter

Arbetslivsresurs är specialister på att utveckla människor. Vi identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag. Med det menar vi att vi har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef. Utifrån vår erfarenhet av de mest komplexa uppdragen utvecklar vi organisationer genom att utveckla de människor som arbetar där.

ARBETSLIVSRESURS

83 Kontor i Sverige
10000 Personer hjälper vi vidare i arbetslivet varje år
www.arbetslivsresurs.se

Med hjälp av våra duktiga medarbetare inom World Class, som ingår i Arenakoncernen, kan vi erbjuda hälso- och friskvårdstjänster till företag och individer. För oss betyder hälsa att vi vill hjälpa våra medlemmar att bygga en ny livsstil, träna och befästa en ny vana för livet. Vi står för långsiktighet, prestigelöshet och mer innehåll än yta. Vi tror på livslång hälsa genom människors potential tillsammans med en allsidig träning. Våra medlemmar får hjälp och stöd att nå mål som de inte trodde var möjliga – vi vet hur man gör för att lyckas.

World Class

1983 En av de första träningskedjorna i Sverige
18 Träningscenter
www.worldclass.se

Arena Personal är specialister på bemanning och rekrytering. Hos oss finns kompetens från flertalet tjänsteområden och branscher, som säkerställer att rätt person är på rätt plats - såväl när det gäller kortare bemanningslösning som rekrytering av en nyckelperson. Arena Personal är verksamma i hela landet från Luleå i norr till Ystad i söder. Vi är medlemmar i Almega bemanningsföretagen, har kollektivavtal och är en trygg och seriös arbetsgivare med fokus på varje individs potential.

ARENA PERSONAL

43680 Antal ansökningar under 2016
22 Års erfarenhet
www.arenapersonal.com

Impact Sverige rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner. När vi på Impact påbörjar en rekrytering fokuserar vi på vilken resurs kunden behöver för att klara de utmaningar som väntar och kunna nå de mål som ligger i framtiden. Rekryterarens förmåga att sätta sig in i organisationens kultur, utmaningar, vision, strategier och mål är viktiga faktorer för en framgångsrik rekrytering. Tillsammans med en väl beprövad rekryteringsprocess som stöd, utgör detta grunden i vårt konsultativa arbetssätt.

IMPACT

247 Antal intervjuer
53 Specialistrekryteringar
www.impactsverige.se

Cookies och personuppgifter. På arenakoncernen.se använder vi cookies för att våra tjänster ska fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Information gällande cookies.

Ok