Nu blir vägen in ännu enklare

ALEA Kompetens som är en del av Arenakoncernen har förvärvat Exlearn Education AB. Tillsammans erbjuder vi helhetslösningar för att hjälpa fler att komma till ett arbete där människors hela potential kommer till sin rätt. Att kunna erbjuda en mångfald av insatser exempelvis; språkutbildning, yrkesutbildning, hälsa, rehabilitering och matchning är nödvändigt för att kunna möta de […]

Pressmeddelande med anledningen av Covid-19

Arenakoncernen har med anledning av Covid-19 beslutat att övergå till fjärrundervisning i samtliga utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Vi följer våra uppdragsgivares och Regeringens riktlinjer och rekommendationer, för att minska smittspridningen. På mycket kort tid har vi utarbetat och genomfört de åtgärder som krävs för att kunna genomföra tjänsterna med hjälp av distanslösningar. För oss har det […]

Vi kan se bibehållen måluppfyllelse även med fjärrundervisning!

Arenakoncernen beslutade den 17 mars, med anledning av Covid-19, att övergå till fjärrundervisning i samtliga utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Vi följer våra uppdragsgivares och Regeringens riktlinjer och rekommendationer, för att minska smittspridningen. Vi har tillsammans med våra uppdragsgivare löpande dialoger kring hur detta påverkar måluppfyllelsen i våra tjänster. Vi kan se att anpassningen till fjärrundervisning har […]

Arena Utbildning tar plats

Nu positionerar vi oss som en komplett kompetensförsörjningspartner för att vara ännu bättre rustade till att stödja företag och individer i ett hållbart arbetsliv säger Magnus Eriksson, Koncernchef. Arena Utbildning bedriver bl.a. kommunal vuxenutbildning på entreprenad på uppdrag av fler än 50 kommuner. Arena Utbildning har nationella utbildningsuppdrag på uppdrag av Arbetsförmedlingen och bedriver ett […]

Arbetslivsresurs formar Nationellt Matchningsteam

”Vi har utvecklat vårt arbete med digitalt stöd för att kunna erbjuda stora delar av våra program på distans under våren och sommaren och nu tar vi nästa steg i att effektivisera och vässa vårt erbjudande”, säger Magnus Eriksson, Koncernchef. ”Vi ökar våra möjligheter att arbeta ännu mer med lokala arbetsgivarkontakter genom att deltagare i […]

Nyhet – ARENA Utbildnings lärarlag nominerade

Priset delas ut varje år till framstående pedagoger inom samtliga skolformer och vi är såklart både stolta och glada över detta. Motiveringen till nomineringen lyder: ”För ert språkutvecklande arbetssätt med tydlig koppling till ett framtida yrke. Med ett stort pedagogiskt engagemang där ni låter både hjärta, glädje, kollegialt lärande och skolforskning vara er ledstjärna lyser […]

Arenakoncernen och Hela Sverige Samlas stärker styrkor!

– I ett tufft läge på arbetsmarknaden behöver både jobbcoacher och arbetssökande ny inspiration och en ”motivationsboost”. I och med restriktionerna kopplat till pandemin är det ännu mer angeläget att kunna erbjuda digitala forum för inspiration och kunskap. Detta kan vi nu göra i samarbete med Hela Sverige Samlas med många spännande talare, experter och inspiratörer, […]

Arenakoncernen verkar för resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager

Vi vill verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning och genom att arbeta strukturerat med frågan får vi ordning och reda samt underhåller vårt miljöarbete fortlöpande, säger Maria Wetterholt, Hållbarhets- och kvalitetschef i Arenakoncernen. Genom ett strukturerat internt arbete ska vi bidra till en hållbarare värld och minska vår miljöpåverkan. Att exempelvis undvika onödiga resor […]