Arena Utbildning breddar sitt utbildningsutbud

Arena Utbildning som är en del av Arenakoncernen utbildar varje dag cirka 7000 elever och deltagare inom både Kommunal Vuxenutbildning samt Arbetsmarknadsutbildning. Utbildningarna ska leda till vidare studier eller arbete för våra elever och deltagare. Arena Utbildning har sedan tidigare varit specialister att utbilda inom Vård och Omsorg samt Barn och fritid men har nu […]