Arenakoncernen har inlett ett samarbete tillsammans med SkiStar, Kläppen Ski Resort och Stöten

Arenakoncernen har inlett ett samarbete på yrkesutbildningar tillsammans med SkiStar, Kläppen Ski Resort och Stöten med början av 2022. Den svenska arbetsmarknaden präglas av matchningsproblem där få lediga jobb inte ställer utbildningskrav samtidigt som ett stort antal av de personer som är arbetssökande saknar rätt utbildning. Även innan pandemin slog till var kompetensbrist inom besöksnäringen […]