Arena Personal är utvald rekryteringspartner till Coops varuterminal – 300 jobb under 2023

Arena Personal är utvald rekryteringspartner till Coops varuterminal – 300 jobb under 2023

Arena Personal har sedan 1994 bidragit med rekrytering och bemanning och är idag en väletablerad HR -partner inom logistik.  

Coop växer och investerar i en ny varuterminal i Eskilstuna. Nu påbörjas rekryteringen av de många personer som ska se till att en av Europas mest moderna och automatiserade varuterminaler startar upp i september. De första anställda börjar redan i april och det stora flertalet under augusti månad.  Detta betyder att vi går in i en intensiv rekryteringsperiod över sommarmånaderna. 

– ”Vi är stolta över att vara rekryteringspartner till Coop och har förberett vår rekryteringsorganisation i Eskilstuna för att tillmötesgå Coops behov. Samarbetet med Coop och deras goda anställningsvillkor samt att satsningen på automation minskat tunga lyft för lagerpersonal gör att vi har de bästa förutsättningarna för att detta ska bli framgångsrikt”, säger Thobias Ahlqvist, driftschef Arena Personal. 

Vår bedömning är att projektet omsätter 30 miljoner kronor med normal lönsamhet under projekttiden. 

”Denna information är sådan information som Arenakoncernen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Rasmus Rossi, för offentliggörande klockan 8:00 den 2023-02-22.”