Arena Utbildning breddar sitt utbildningsutbud

Arena Utbildning breddar sitt utbildningsutbud

Arena Utbildning som är en del av Arenakoncernen utbildar varje dag cirka 7000 elever och deltagare inom både Kommunal Vuxenutbildning samt Arbetsmarknadsutbildning. Utbildningarna ska leda till vidare studier eller arbete för våra elever och deltagare. Arena Utbildning har sedan tidigare varit specialister att utbilda inom Vård och Omsorg samt Barn och fritid men har nu tagit nästa steg i sin etableringsplan för att bredda sig till andra bristyrken.

Detta genom att under hösten 2021 starta upp utbildningar inom Restaurang och Storkök på anstalterna Brinkeberg och Hällby. Utbildningar på anstalt är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Arena Utbildning och syftar till att stärka individens chanser till en anställning efter frigivning. Med dessa utbildningar breddar vi vår redan mycket aktuella portfölj av utbildningar menar Regionrektor Rikard Sundin. Vidare har Arena Utbildning tilldelats kontrakt inom Lokalvård, hemservice, servicevärd inom vården och service grund på 10 orter i Sverige, en viktig utbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen för att hjälpa personer att få sin första anställning enligt Rikard.