Arena Utbildning tar plats

Arena Utbildning tar plats

Nu positionerar vi oss som en komplett kompetensförsörjningspartner för att vara ännu bättre rustade till att stödja företag och individer i ett hållbart arbetsliv säger Magnus Eriksson, Koncernchef.

Arena Utbildning bedriver bl.a. kommunal vuxenutbildning på entreprenad på uppdrag av fler än 50 kommuner. Arena Utbildning har nationella utbildningsuppdrag på uppdrag av Arbetsförmedlingen och bedriver ett antal Yrkeshögskoleutbildningar för att möta såväl lokala som nationella behov av kvalificerad arbetskraft.

Arena Utbildning bildar en trygg och samtidigt innovativ partner för kunder, elever och arbetsgivare. Visionen är att människor ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som personen besitter säger Rasmus Rossi, Verksamhetschef Arena Utbildning.