Arenakoncernen har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019)

Arenakoncernen har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019)

Arenakoncernen med ingående dotterbolagen Arbetslivsresurs AR AB, Arena Personal Sverige AB, Alea Kompetenshöjning AB och AU Utbildning AB har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019) som skapar förutsättning för ökad kundnöjdhet och ständiga förbättringar. Detta är en viktig kvalitetsstämpel för vårt mångåriga kvalitetsarbete i våra olika verksamheter säger Maria Wetterholt, hållbarhets- och kvalitetschef.

Detta innebär att våra verksamheter har:

• Identifierat kunders och andra intressenters krav

• Kartlagt processer och identifierat risker och möjligheter

• Upprättat kvalitetspolicy, kvalitetsmål och rutiner

• Förankrat, följt upp och kommunicerat kvalitetsarbetet

• Godkänts vid revision av dokumenterat och praktiskt kvalitetsarbete

Maria Wetterholt som är hållbarhets- och kvalitetschef säger att vi genom ett koncerngemensamt ledningssystem för ökad kundnöjdhet och ständiga förbättringar tar ytterligare steg för att stödja våra kunder i strävan om ökad måluppfyllelse.