Artikel

Arbetslivsresurs formar Nationellt Matchningsteam

För att möta ökande behoven av vägledande och matchande tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen har Arbetslivsresurs tagit initiativ till att skapa ett Nationellt Matchningscentrum. Denna placeras i Luleå och arbetssökande från hela Sverige med behov av vägledande och matchande tjänster erbjuds kvalificerat stöd av Studie- och yrkesvägledare och handledare på distans.

”Vi har utvecklat vårt arbete med digitalt stöd för att kunna erbjuda stora delar av våra program på distans under våren och sommaren och nu tar vi nästa steg i att effektivisera och vässa vårt erbjudande”, säger Magnus Eriksson, Koncernchef.

”Vi ökar våra möjligheter att arbeta ännu mer med lokala arbetsgivarkontakter genom att deltagare i våra program erbjuds stöd av kvalificerade kollegor med exempelvis att vässa sin CV, träna intervjuteknik och få vägledning på distans” säger Pierre Björk, Verksamhetschef Malmö.

I en lågkonjunktur med hårdare konkurrens om jobben är det nödvändigt att hitta vägar där vi inom Arbetslivsresurs kan skapa ännu fler lokala arbetsgivarkontakter och arbetssökande samtidigt erbjuds kvalificerat stöd med vägledning för att vi ska uppnå resultat i våra tjänster.