Artikel

Nu blir vägen in enklare

ALEA Kompetens som är en del av Arenakoncernen har förvärvat SVOK - Svensk vård och kompetensutveckling i Stockholm AB. Tillsammans erbjuder vi helhetslösningar för att hjälpa fler att komma till ett arbete där människors hela potential kommer till sin rätt.

Att kunna erbjuda en mångfald av insatser exempelvis; språkutbildning, yrkesutbildning, hälsa, rehabilitering och matchning är nödvändigt för att kunna möta de varierande behov som olika människor har av stöd i olika omställningssituationer. Genom att komplettera Arenakoncernens erbjudande med utbildningsinsatser inom även vård och omsorg kan vi möta utmaningarna på dagens arbetsmarknad med ännu större kraft säger Magnus Eriksson, Koncernchef Arenakoncernen.

ALEA Kompetens utvecklar precisa utbildningsinsatser i nära samverkan med arbetsgivare, vi kompletterar nu vårt erbjudande med utbildningar även inom vård och omsorg och stärker vår förmåga att hjälpa fler att komma till rätt jobb, säger Rasmus Rossi, VD ALEA Kompetens.