Artikel

Nyhet – ARENA Utbildnings lärarlag nominerade

SFI lärarlaget på Arena Utbildning Västerås har blivit nominerade till pedagogiska priset 2020 i Västerås Stad.

Priset delas ut varje år till framstående pedagoger inom samtliga skolformer och vi är såklart både stolta och glada över detta.

Motiveringen till nomineringen lyder:

”För ert språkutvecklande arbetssätt med tydlig koppling till ett framtida yrke. Med ett stort pedagogiskt engagemang där ni låter både hjärta, glädje, kollegialt lärande och skolforskning vara er ledstjärna lyser ni tillsammans med era elever på SFI. Det metodiska arbetssätt sätter ribban högt och ni visar att språkutveckling med yrkesinfärgning är möjligt.”

Länk till de nominerade: https://www.vasteras.se/nyheter/nyheter/2020-10-23-de-nominerade-till-pedagogiska-priset-2020.html