Arena Utbildning hjälper ukrainare med språket

Miljontals ukrainare har idag tvingats på flykt på grund av det pågående kriget. Fasansfulla bilder vittnar om den hjälp det ukrainska folket behöver. Arena Utbildning har därför inlett ett samarbete med den ideella föreningen Stockholms ukrainahjälp. Henrik Mickos, ordförande och grundare av Stockholms ukrainahjälp berättar att han åkte ner till Polen, på eget initiativ, för […]

Fordonsakademin blir en del Arenakoncernen

Den 1 januari 2022 blir Fordonsakademin en del av Arenakoncernen. Grundaren och ägaren, Matteus Gebrael kommer att kvarstå som stor delägare och vi kommer att tillsammans med honom utveckla verksamheten. Arenakoncernens utbildningsutbud breddas på detta vis inom bl.a. plåtslageri och fordonsområdet, detta är bristyrken och något som vi sett ett behov av hos arbetsgivare säger […]

Arenakoncernen har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019)

Arenakoncernen med ingående dotterbolagen Arbetslivsresurs AR AB, Arena Personal Sverige AB, Alea Kompetenshöjning AB och AU Utbildning AB har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019) som skapar förutsättning för ökad kundnöjdhet och ständiga förbättringar. Detta är en viktig kvalitetsstämpel för vårt mångåriga kvalitetsarbete i våra olika verksamheter säger Maria Wetterholt, hållbarhets- och kvalitetschef. […]

Arenakoncernen har inlett ett samarbete tillsammans med SkiStar, Kläppen Ski Resort och Stöten

Arenakoncernen har inlett ett samarbete på yrkesutbildningar tillsammans med SkiStar, Kläppen Ski Resort och Stöten med början av 2022. Den svenska arbetsmarknaden präglas av matchningsproblem där få lediga jobb inte ställer utbildningskrav samtidigt som ett stort antal av de personer som är arbetssökande saknar rätt utbildning. Även innan pandemin slog till var kompetensbrist inom besöksnäringen […]

Arenakoncernens julklapp i år är stöd till PLAN International

Den här julen väljer Arenakoncernen att investera i flickors utbildning genom Plan International / Plan Sverige. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Men 250 miljoner barn kan fortfarande inte läsa och skriva när de når fjärde årskursen, 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga. 130 miljoner flickor runtom i världen går inte […]

Arena Utbildning breddar sitt utbildningsutbud

Arena Utbildning som är en del av Arenakoncernen utbildar varje dag cirka 7000 elever och deltagare inom både Kommunal Vuxenutbildning samt Arbetsmarknadsutbildning. Utbildningarna ska leda till vidare studier eller arbete för våra elever och deltagare. Arena Utbildning har sedan tidigare varit specialister att utbilda inom Vård och Omsorg samt Barn och fritid men har nu […]

Nu blir vägen in ännu enklare

ALEA Kompetens som är en del av Arenakoncernen har förvärvat Exlearn Education AB. Tillsammans erbjuder vi helhetslösningar för att hjälpa fler att komma till ett arbete där människors hela potential kommer till sin rätt. Att kunna erbjuda en mångfald av insatser exempelvis; språkutbildning, yrkesutbildning, hälsa, rehabilitering och matchning är nödvändigt för att kunna möta de […]

Pressmeddelande med anledningen av Covid-19

Arenakoncernen har med anledning av Covid-19 beslutat att övergå till fjärrundervisning i samtliga utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Vi följer våra uppdragsgivares och Regeringens riktlinjer och rekommendationer, för att minska smittspridningen. På mycket kort tid har vi utarbetat och genomfört de åtgärder som krävs för att kunna genomföra tjänsterna med hjälp av distanslösningar. För oss har det […]

Vi kan se bibehållen måluppfyllelse även med fjärrundervisning!

Arenakoncernen beslutade den 17 mars, med anledning av Covid-19, att övergå till fjärrundervisning i samtliga utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Vi följer våra uppdragsgivares och Regeringens riktlinjer och rekommendationer, för att minska smittspridningen. Vi har tillsammans med våra uppdragsgivare löpande dialoger kring hur detta påverkar måluppfyllelsen i våra tjänster. Vi kan se att anpassningen till fjärrundervisning har […]