Investor relations

Investor relations

På denna sida förser vi våra investerare och kapitalmarknaden med korrekt, relevant och aktuell information som underlättar en förståelse av vår verksamhet. Här kan du läsa mer om vår obligation, ekonomiska data och läsa igenom våra finansiella rapporter.

Arenakoncernen idag

Totalt cirka 1700 anställda i Sverige
Finns på 170 orter i Sverige
Omsättning 954 Miljoner kronor

Finansiella rapporter

Obligation

Regulatoriska pressmeddelanden