Arenakoncernen verkar för resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager

Arenakoncernen verkar för resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager

Vi vill verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning och genom att arbeta strukturerat med frågan får vi ordning och reda samt underhåller vårt miljöarbete fortlöpande, säger Maria Wetterholt, Hållbarhets- och kvalitetschef i Arenakoncernen.

Genom ett strukturerat internt arbete ska vi bidra till en hållbarare värld och minska vår miljöpåverkan. Att exempelvis undvika onödiga resor och fortsätta utveckla digitala hjälpmedel minskar konkret våra koldioxidutsläpp.