masthead-bg@2x

Vi stärker styrkor

Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.

background-image

Skillnad varje dag

people-icon-white
9887
personer har vi hjälpt vidare ut i arbetslivet i år.
train-icon-white
2337
personer tränar varje vecka på våra träningscenter.
bemanning-icon-white
2000
konsulter täcker upp bemanning varje månad.
boss-icon-white
87%
chefer och nyckelpersoner har hittat sin rätta plats.
employ-new-swedes-icon-white
136
nya svenskar hjälper vi till arbete varje månad.

Pressrum

Businesswoman and businessman shaking hands in modern office.
Arenakoncernen verkar för resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager
Arbetslivsresurs, ARENA Utbildning och Arena Personal är diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard som är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige.
Läs mer
shutterstock-1029299632@3x
Arenakoncernen och Hela Sverige Samlas stärker styrkor!
Hela Sverige Samlas lanserade en digital kickoff i höstas och det blev en stor succé. I mars är det åter dags. 40 av landets vassaste talare och experter bjuder på inspiration, motivation och kunskaper.
Läs mer
_MG_5244
Nyhet – ARENA Utbildnings lärarlag nominerade
SFI lärarlaget på Arena Utbildning Västerås har blivit nominerade till pedagogiska priset 2020 i Västerås Stad.
Läs mer

Vilka styrkor behöver du stärka?

Dags att växla upp eller stöd inför en sammanslagning? Ledarskapsutveckling eller hjälp med omställning? Oavsett vilka styrkor du behöver fokusera på hjälper vi dig att stärka organisationen inifrån och ut.
Bemanning och Rekrytering
Hälsa
Omställning
Utbildning
Jobbmatchning

Personal som behövs

Att hitta nya medarbetare innebär att hitta rätt medarbetare. Oavsett om du har ett fast eller temporärt behov av personal hjälper vi dig att hitta dem. Vi hjälper dig att växla upp vid toppar och bemannar ditt företag med våra stjärnor.

Arena Personal är ett bemanningsföretag med engagemang. Vi har över 25 års erfarenhet inom bemanning & rekrytering. Kunden erbjuds väl utarbetade processer med starkt engagemang och personligt bemötande. Vi stärker befintliga arbetsstyrkor och hjälper dig växla upp vid toppar. Med rikstäckande nätverk inom en mängd branscher och områden och över 25 års erfarenhet är vi en pålitlig partner i både bemannings- och rekryteringsprocessen.

Impact rekryterar chefer och spetskompetens för att stärka ditt företag. Vi rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner. Impacts kunder får en flexibel partner med lång erfarenhet av personbedömning, ledarskap och organisationer. Vi på Impact ser till att ha kunskap och de insikter om organisationen och människan i företaget, som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar.

En modern företagshälsa

Arenakoncernens företagshälsa arbetar med det moderna samhällets utmaningar. Vi rustar era medarbetare och er organisation för att klara av dagens och morgondagens utmaningar. En företagshälsa som arbetar proaktivt för att era medarbetare ska vara friska och må bra. Ju friskare medarbetare desto hållbarare arbetsplats, vilket leder till minskade kostnader inom vård, rehabilitering och arbetsmiljöarbete.

World Class står för långsiktighet, prestigelöshet och mer innehåll än yta. Vi är Sveriges första träningskedja och etablerades redan 1983. Sedan dess har World Class stått för träning och hälsa i världsklass. Vi erbjuder hälsa och friskvårdslösningar till både företag och privatpersoner. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden.

Arbetslivsresurs utvecklar företag och individer i förändring. Vi stärker dagligen både individer och organisationer i förflyttningar från ett nuläge till ett önskat nyläge. Vi gör det genom att hjälpa medarbetare, uppsagda och arbetslösa med att finna vägen vidare i karriären, både vad det gäller lämplig yrkesinriktning och ett nytt jobb, samt att utveckla organisationers prestationsförmåga. För arbetsgivaren kan Arbetslivsresurs ge konsultativt stöd vid framtagning av stödprocesser och handlingsplaner inom personalförsörjning. Arbetslivsresurs har över 25 års erfarenhet och bred kvalificerad kompetens inom jobbmatchning, omställning, arbetsrelaterad rehabilitering och hälsa.

 

 

 

 

Vi erbjuder ett komplett utbud av friskvårdsinsatser hos våra kunder för att främja, förebygga och återställa medarbetarnas hälsa. Vi skräddarsyr lösningar som innefattar allt inom proaktivt hälsoarbete. Storleken på kunderna varierar men den gemensamma nämnaren är att kunderna ser friskvård som en investering både för företaget och den enskilda medarbetaren. En hälsosam inriktning påverkar såväl sjukfrånvaron som arbetsmiljön positivt, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och lönsamhet. Niana är länken mellan företagsledningen, HR-funktionen och företagshälsovården. Vår mission är att bidra till ett friskare Sverige. Det gör vi genom att använda forsknings- och evidensbaserade analyser. Hälsoarbete är att rikta resurser såsom personal och pengar rätt. När du får tillförlitliga siffror och mätbara utgångspunkter bygger du grunden för en lyckad hälsosatsning.

Omställning

Omställning innebär förflyttning. I en tid när förändringarna på arbetsmarknaden går allt snabbare blir omställning en naturlig del av yrkeslivet, både för medarbetaren och arbetsgivaren. För medarbetaren handlar det om att först förflytta sig mentalt medan det för arbetsgivaren innebär en långsiktig personalförsörjningsstrategi.

 

Frågan är dock densamma – Vart ska jag/vi komma och hur kommer jag/vi dit?

Arbetslivsresurs utvecklar företag och individer i förändring. Vi stärker dagligen både individer och organisationer i förflyttningar från ett nuläge till ett önskat nyläge. Vi gör det genom att hjälpa medarbetare, uppsagda och arbetslösa med att finna vägen vidare i karriären, både vad det gäller lämplig yrkesinriktning och ett nytt jobb, samt att utveckla organisationers prestationsförmåga. För arbetsgivaren kan Arbetslivsresurs ge konsultativt stöd vid framtagning av stödprocesser och handlingsplaner inom personalförsörjning. Arbetslivsresurs har över 25 års erfarenhet och bred kvalificerad kompetens inom jobbmatchning, omställning, arbetsrelaterad rehabilitering och hälsa.

 

 

 

 

Exlearn är vår gemensamma lärplattform som vi använder inom flera av Arenakoncernens verksamheter. På detta vis blir vi mer tillgängliga och våra konsulter samt lärare har ett stöd i sin planering och genomförande av våra olika insatser och utbildningar.

Deltagare och elever får ett digitalt stöd genom hela insatsen eller utbildningen hos oss. Vi utvecklar lärplattformen kontinuerligt för att nå målen i våra olika tjänster.

Impact rekryterar chefer och spetskompetens för att stärka ditt företag. Vi rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner. Impacts kunder får en flexibel partner med lång erfarenhet av personbedömning, ledarskap och organisationer. Vi på Impact ser till att ha kunskap och de insikter om organisationen och människan i företaget, som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar.

Utbildning

Vi vänder oss till dig som behöver kompetenshöjning och matchning för att ta steget till ett jobb, arbetsgivare som behöver anställa samt offentlig sektor som behöver hjälp med insatser och utbildning till människor som av olika skäl har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi stärker dig genom att skapa möjligheter och kompetenshöjning.

ALEA hjälper människor att komma till rätt arbetsplats genom utbildning, matchning och olika former av stödinsatser. Vår vision är att människor ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som personen bär med sig. ALEA innehar betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Vi vänder oss till offentlig sektor i form av både kommuner och statliga myndigheter som behöver hjälp med insatser och utbildning till människor som av olika skäl har svårt att få ett jobb.

Vi bedriver bland annat kommunal vuxenutbildning på entreprenad på uppdrag av fler än 50 kommuner. Vi har nationella utbildningsuppdrag på uppdrag av Arbetsförmedlingen och bedriver ett antal Yrkeshögskoleutbildningar för att möta såväl lokala som nationella behov av kvalificerad arbetskraft.

Vår vision är att människor ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som personen besitter. Alla våra utbildningar kännetecknas av individfokus och att hitta rätt väg för att kunna ta nästa steg. Detta uppnås genom att vi kan erbjuda varierade studieformer och anpassningar för att möta skiftande behov.

Att bidra till kompetensförsörjning såväl nationellt som lokalt är en grundbult för vår utbildningsverksamhet.

Exlearn är vår gemensamma lärplattform som vi använder inom flera av Arenakoncernens verksamheter. På detta vis blir vi mer tillgängliga och våra konsulter samt lärare har ett stöd i sin planering och genomförande av våra olika insatser och utbildningar.

Deltagare och elever får ett digitalt stöd genom hela insatsen eller utbildningen hos oss. Vi utvecklar lärplattformen kontinuerligt för att nå målen i våra olika tjänster.

Jobbmatchning

Genom att skapa trygghet i dina styrkor hjälper vi dig ut på arbetsmarknaden. Styrkan i Arenakoncernen finner du i synergieffekterna mellan våra bolag där vi både stärker dig som jobbsökande med utbildning och coachning, men samtidigt har ett brett nätverk av arbetsgivare som alltid letar efter förstärkning.

Arbetslivsresurs utvecklar företag och individer i förändring. Vi stärker dagligen både individer och organisationer i förflyttningar från ett nuläge till ett önskat nyläge. Vi gör det genom att hjälpa medarbetare, uppsagda och arbetslösa med att finna vägen vidare i karriären, både vad det gäller lämplig yrkesinriktning och ett nytt jobb, samt att utveckla organisationers prestationsförmåga. För arbetsgivaren kan Arbetslivsresurs ge konsultativt stöd vid framtagning av stödprocesser och handlingsplaner inom personalförsörjning. Arbetslivsresurs har över 25 års erfarenhet och bred kvalificerad kompetens inom jobbmatchning, omställning, arbetsrelaterad rehabilitering och hälsa.

 

 

 

 

Arena Personal är ett bemanningsföretag med engagemang. Vi har över 25 års erfarenhet inom bemanning & rekrytering. Kunden erbjuds väl utarbetade processer med starkt engagemang och personligt bemötande. Vi stärker befintliga arbetsstyrkor och hjälper dig växla upp vid toppar. Med rikstäckande nätverk inom en mängd branscher och områden och över 25 års erfarenhet är vi en pålitlig partner i både bemannings- och rekryteringsprocessen.

Impact rekryterar chefer och spetskompetens för att stärka ditt företag. Vi rekryterar huvudsakligen chefer och specialister samt utför search av nyckelpersoner. Impacts kunder får en flexibel partner med lång erfarenhet av personbedömning, ledarskap och organisationer. Vi på Impact ser till att ha kunskap och de insikter om organisationen och människan i företaget, som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar.

World Class står för långsiktighet, prestigelöshet och mer innehåll än yta. Vi är Sveriges första träningskedja och etablerades redan 1983. Sedan dess har World Class stått för träning och hälsa i världsklass. Vi erbjuder hälsa och friskvårdslösningar till både företag och privatpersoner. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden.

Några som vi har stärkt