Arenakoncernens julklapp i år är stöd till PLAN International

Den här julen väljer Arenakoncernen att investera i flickors utbildning genom Plan International / Plan Sverige. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Men 250 miljoner barn kan fortfarande inte läsa och skriva när de når fjärde årskursen, 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga. 130 miljoner flickor runtom i världen går inte […]