Arenakoncernen har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019)

Arenakoncernen med ingående dotterbolagen Arbetslivsresurs AR AB, Arena Personal Sverige AB, Alea Kompetenshöjning AB och AU Utbildning AB har infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2:2019) som skapar förutsättning för ökad kundnöjdhet och ständiga förbättringar. Detta är en viktig kvalitetsstämpel för vårt mångåriga kvalitetsarbete i våra olika verksamheter säger Maria Wetterholt, hållbarhets- och kvalitetschef. […]