Arena Utbildning hjälper ukrainare med språket

Arena Utbildning hjälper ukrainare med språket

Miljontals ukrainare har idag tvingats på flykt på grund av det pågående kriget. Fasansfulla bilder vittnar om den hjälp det ukrainska folket behöver. Arena Utbildning har därför inlett ett samarbete med den ideella föreningen Stockholms ukrainahjälp.

Henrik Mickos, ordförande och grundare av Stockholms ukrainahjälp berättar att han åkte ner till Polen, på eget initiativ, för att hjälpa drabbade. Resan resulterade i att han erbjöd två familjer att följa med hem till Sverige. Idag bor dessa familjer hos honom. ”Myndigheterna är så långsamma, jag ville göra något konkret för att hjälpa drabbade”, säger Henrik. Föreningens syfte är att vara en nod, en guide in i det svenska samhället, för ukrainare, dit man kan vända sig för att få hjälp och komma i kontakt med andra ukrainare. ”Måndag 11 april bjuder föreningen in till en välgörenhetsmiddag på Piperska muren, där bland annat överstelöjtnant Joakim Paasikivi talar och konstnären Larissa Stenlanders verk säljs till förmån för insamlingen”, fortsätter Henrik. Han berättar också att föreningen har för avsikt att starta en hemsida med nyttig information samt en telefonlinje, där man talar både ryska och ukrainska, dit ukrainare kan vända sig.

Att vara delaktig och bidra till kompetensförsörjning på lokal, regional och nationell nivå är en grundbult för Arena Utbildning. Det innebär bland annat att vi utbildar, vägleder och coachar människor in på arbetsmarknaden. Samarbetet med Stockholms ukrainahjälp innebär att vi utbildar vuxna i svenska språket kostnadsfritt, så att de snabbare kommer in i samhället och får en anställning.

”Det känns viktigt att kunna bidra och hjälpa människor in på arbetsmarknaden”, säger Rasmus Rossi, presskontakt för Arenakoncernen.

Samarbetet inleds redan på måndag 11 april, då Arena Utbildning tar emot de första ukrainska eleverna.

För mer information:

Presskontakt Arenakoncernen

Rasmus Rossi

E-post: Rasmus@aleakompetens.se

Kontaktperson Stockholms ukrainahjälp

Henrik Mickos

E-post: Henrik.mickos@gmail.com

Tel: 070 – 935 23 71

Skapat av Joakim Bergquist

E-post: Joakim.bergquist@aleakompetens.se

Arena Utbildning