Pressmeddelande med anledningen av Covid-19

200203-D-XX999-0001

Pressmeddelande med anledningen av Covid-19

Arenakoncernen har med anledning av Covid-19 beslutat att övergå till fjärrundervisning i samtliga utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Vi följer våra uppdragsgivares och Regeringens riktlinjer och rekommendationer, för att minska smittspridningen.

På mycket kort tid har vi utarbetat och genomfört de åtgärder som krävs för att kunna genomföra tjänsterna med hjälp av distanslösningar. För oss har det varit mycket viktigt att hitta de lösningar, som möjliggör för våra deltagare och elever att kunna fullfölja sina insatser eller utbildningar, enligt den planering som tidigare har upprättats.

Joakim Bergquist, projektledare, säger att det mest väsentliga är att våra deltagare och elever får den undervisning och de insatser som de har rätt till, och att målen uppnås i den mån det är möjligt, trots att insatserna och undervisningen bedrivs på distans. Lärare, studie- och yrkesvägledare, handledare, coacher och konsulter, samt deltagare utbildas i digitala verktyg som tillhandahålls inom koncernen.

”Vårt fokus i detta omställningsarbete är att bibehålla kvaliteten i verksamheten, exempelvis lektioner med lärare, personliga samtal med handledare/studie- och yrkesvägledare, coacher med flera. Samtidigt ger vi våra elever och deltagare större möjligheter att repetera och förbereda sig inför olika moment, samt potential att påverka takten i sin utbildning och/eller insats” säger Joakim vidare. Arbetet genomförs och följs upp av den projektgrupp som arbetar med frågan inom koncernen, i nära dialog med rektorer, samordnare och chefer inom våra olika verksamhetsområden.

Dela på facebook
Dela på email
Dela på linkedin
Dela på whatsapp

relaterade artiklar