Vi kan se bibehållen måluppfyllelse även med fjärrundervisning!

YSM Hero

Vi kan se bibehållen måluppfyllelse även med fjärrundervisning!

Arenakoncernen beslutade den 17 mars, med anledning av Covid-19, att övergå till fjärrundervisning i samtliga utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Vi följer våra uppdragsgivares och Regeringens riktlinjer och rekommendationer, för att minska smittspridningen.

Vi har tillsammans med våra uppdragsgivare löpande dialoger kring hur detta påverkar måluppfyllelsen i våra tjänster. Vi kan se att anpassningen till fjärrundervisning har bidragit till ökade förutsättningar för individanpassning i vår utbildningsverksamhet säger Christina Törnvall, Skolchef Arena Utbildning.

Arena Utbildning bedriver på uppdrag av Borås Stad utbildning i Svenska för invandrare. Vi kan se att både måluppfyllelse och närvaro har varit på samma höga nivå under tiden som fjärrundervisning tillämpats jämfört med innan säger Nalin Selçuk, Rektor för SFI, Borås Stad.

Enligt Christina Törnvall, Skolchef Arena Utbildning är den löpande dialogen med uppdragsgivaren och det elevnära arbetssättet där eleven involveras i sin utbildning bidragande faktorer till att övergången från klassrum till fjärrundervisning genomförts med bibehållen måluppfyllelse.

Dela på facebook
Dela på email
Dela på linkedin
Dela på whatsapp

relaterade artiklar